Lindesvermer
Mimas tiliae

Lindesvermer - Mimas tiliae
Larvene lever som plantespiser på lind, unntaksvis på andre løvtrær

Foto ©  Guren Efferus