Flere bilder av Bjørnebær
Bjørnebær

Bjørnebær - Rubus fruticosus

Navn Bjørnebær
Samisk navn čáhppesváđot, Rievssatmuorji
Latinsk navn Rubus fruticosus
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling x
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Bedford Giant'
Leveres juni 2017
Antall
'Black Satin'
Leveres juni 2017
Antall
Utsolgt
'Kotata'
Leveres juni 2017
Antall
'Loch Ness'
Leveres juni 2017
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk som blir ca 3 meter høy og vid på kort tid. Beveger seg naturlig via selvlagde avleggere. Holder seg også frisk og langt mer produktiv hvis den får bevege seg på denne måten innimellom. Det kan være smart å la bjørnebær få bevege seg opp på lavtvoksende greiner på sør- eller sørvestsiden av trær. Man holder da bærene oppe fra jorda og de dekkes bedre til for fugler. Bærer frukter fra august til oktober. De fleste sorter modner over flere uker. Sorter uten torner anbefales.

Urtekildens Planteleksikon om bjørnebær

Formering av bjørnebær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Avleggere: Tuppavleggere fra seinsommer til tidlig vår. Begrav tuppen av en grein i et 10-15 cm dypt hull. Hold jorden fuktig. Danner røtter i løpet av noen uker. Slangeavleggere.

Stiklinger: Mykved, grønnved- og semimoden stilkling fra vår til midtsommer. Stikling settes opp ned. Hardvedstikling på vinteren. Rotstiklinger på vinteren som for pawpaw. Bladstiklinger fra midt- til seinsommer hvis du trenger mange stiklinger. Ta en frisk grein på 30-45 cm uten uutsprungne skudd. Kutt stiklinger på 2.5 cm, ca 1 cm over og under et bladskudd. Sett i rotmedium med en del torv og 1 del sand. Sett frostfritt med høy luftfuktighet. Danner røtter etter 6-8 uker.

Bjørnebær sorter

Adrienne: Tidlig sesong. Lange bær med svært god smak som er lette å plukke. Stor avling.
Ashton Cross: Midtsesong. Tornete greiner med svært kraftig vekst. Små til medium store bær med god smak. Svært stor avling.
Bedford Giant: Tidlig sesong. Tornete greiner med svært kraftig vekst. Store frukter med middels god smak. Store avlinger.
Black Satin: Midt- til seinsesong. Uten torner. Kraftig vekst. Svært motstandsdyktig mot flekkskurv. Store frukter. God avling.
Helen: Svært tidlig sesong. Kompakt busk. Store bær med svært god smak.
Himalaya: Midt- til seinsesong. Tornete greiner med svært kraftig vekst. Medium store bær med medium god smak. Moderat avling. God som lav vindbryter.
Kotata: Unik smak. Noe mer herdig enn andre sorter. Har innkryssing av bringebær, boysenbær og mange forskjellige nordamerikanske bjørnebærsorter (USA 1984)
Loch Ness: Midt- til seinsesong. Uten torner. Store bær, svært store avlinger. Mindre herdig enn andre sorter.
Oregon Cutleaf Thornless: (R. fruticosus laciniatus) Midt- til seinsesong. Uten torner. Medium store bær som er søte og gode. Gode avlinger i fruktbar jord.
Thornfree: Seinsesong. Greiner uten torner med kraftig vekst. Medium store søte og gode bær. Svært store avlinger.
Waldo: Midtsesong. Store bær med god smak. Store avlinger.