Flere bilder av Solbær
Solbær

Solbær - Ribes nigrum

Navn Solbær
Samisk navn čáhppesjieret
Latinsk navn Ribes nigrum
Familie Ripsfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling X
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Ben Alder'
Leveres oktober 2017
Antall
Utsolgt
'Ben Hope' barrot
Antall
Utsolgt
'Ben Nare' barrot
Antall
Utsolgt
'Ben Tron'
Antall
'Hedda' barrot
Antall
Utsolgt
'Kristin'
Leveres oktober 2017
Antall
Utsolgt
'Narve Viking'
Antall

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk som blir ca 2 meter høy og 1 meter vid. Solbær har et grunt og sterkt forgreina rotsystem, på et område som er 50% større enn det busken dekker. Ca 3/4 av rotsytemet finnes i de øvre 25 cm av jordlaget. Bærer søte og saftige bær mellom midten av juni og midten av september - avhengig av sort. Bærer bær i 15-20 år, opptil 4 kg. pr. busk. Kan spises rå, og er holdbar i opptil 2 uker. Kan syltes, saftes eller lagres på andre måter.

Konservering av solbær

Solbær syltetøy

Formering av solbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Stiklinger:Hælstikling på 10-15 cm av semimoden vekst i juli og august. Hardvedstiklinger, gjerne med hæl. 20-25 cm med kun 2 skudd stikkende over jordoverflaten. Behold alle skudd på stiklingen slik at mange skudd dannes under jordoverflaten. Kan stikkes direkte i jorden utendørs.

Solbær sorter

Ben Alder: Midtsesong. Store avlinger med store bær av god kvalitet. Høyt C- vitamininnhold. Høy grad av resistens mot meldugg, men utsatt for filtrust, solbærgallmidd og solbærgallmygg. Må gjødsles og beskjæres godt for å få tilfredstillende vekst. Skotsk sort fra 1988.
Ben Connan: Midt-/seinsesong. Svært store avlinger med store bær på kompakte busker.
Ben Gairn: Tidlig sesong. Store avlinger med store bær som har svært god smak. Ny sort som er svært motstandsdyktig mot sykdommer.
Ben Hope: Midtsesong. Svært store avlinger med svært god smak. Ny sort som er svært motstandsdyktig mot sykdommer.
Ben Lomond: Midt-/seinsesong. Store bær med svært god smak.
Ben More: Midt-/seinsesong. Store avlinger med svært store bær.
Ben Nare: Tidlig sesong. Oppkalt etter Narefjell i Sauherad. Namngitt i 2001. Svært tidlig, yterik sort med modning i siste halvdel av juli. Blomstrer tidlig og kan være utsatt for nattefrost. Opprett vekseform og høy grad av resistens mot meldugg. Mottakelig for filtrust og bladflekksykdommar. Søte og store bær i middels lange klaser. Høyt C- vitamininnhold.
Ben Nevis: Midt-/seinsesong. Svært store avlinger med store og litt søte bær.
Ben Sarek:Midt-/seinsesong. Store avlinger med store bær på små busker.
Ben Tirren: Svært sein sesong. Store avlinger med store bær som har svært god smak.
Ben Tron: Tidlig sort. Oppkallt etter Tronfjellet i Hedmark. Blomstrer tidlig og kan vere utsatt for frost under blomstring. Høy busk med store bær i lange klaser som modner jevnt. Sterk mot meldugg, men mottakelig for bladflekksopper, filtrust og solbærgallmygg. Produktiv sort med opprette, stive greiner, men svakt greinfeste. Fornyer seg dårlig uten beskjæring. Søt god smak. Høyt innhold av vitamin C. Skotsk.
Black Reward: Midt-/seinsesong. Store avlinger av medium til store bær med god smak. Bærene sitter i lange klaser.
Byelorussian: Tidlig sesong. Store avlinger med store og søte bær. Svært hardfør, blomstene tåler også frost (Russisk).
Hedda: Tidlig-/ midtsesong. Kryssing mellom 'Øjebyn' x 'Melalahti'. Store avlinger med middels store bær. Moderat avling. God smak, men lavt C- vitamininnhold. Har liggende vekstform og er utsatt for angrep av bærbuskbladfall. Mye brukt kommersielt tidligere i Norge. Sterk mot meldugg (Norsk sort fra 1985).
Hystawneznaya: Svært tidlig sesong (Før St. Hans). Svært hardfør, blomstene tåler også frost (Russisk).
Jet: Svært sein sesong og blomstring. Medium store bær som er lette å plukke.
Kristin: Midtsesong. Store avlinger med middels store bær. God smak. Resistent mot meldugg. (Norsk sort fra 1990 - kryssning mellom 'Ben Tron' x L I 11/46-85 ('H edda' x E.M.1428/70))
Narve Viking: Midt-/seinsesong. Middels store avlinger med små bær. Motstandsdyktig mot sykdommer og svært velegnet til økologisk dyrkning. Fornyer seg dårlig uten beskjæring (Norsk sort fra 1997 - kryssing mellom 'Ben Tron' x SCRI C2/1/62).
Øjebyn: Tidlig-/ midtsesong. Store avlinger med store bær. God smak. Sterk mot meldugg, men utsatt for gråskimmel (Svensk sort fra 1940).