Flere bilder av Hagtorn
Hagtorn

Hagtorn - Crataegus monogyna

Navn Hagtorn
Samisk navn Biikaskáhpi
Latinsk navn Crataegus monogyna
Familie Rosefamilien, kjernefruktfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS13 + KS20
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som er vanlig viltvoksende i Norge og som blir opptil 6 meter høyt og 6 meter vidt. Blomstene pollineres av insekter, særlig bier. Bærer små frukter med lite smak i forhold til andre typer hagtorn. Bærer flere og større frukter på solrike plasser. Fruktene kan tørkes for senere bruk og egner seg best sammen med andre bær og frukter i syltetøy. Fantastisk som hekk som holder både folk og fe ute, og den tåler ekstrem beskjæring. Den viltvoksende Hagtornen i Norge er godt utgangspunkt for å pode andre hagtorn typer på, siden den trives såpass mange steder. Langt ifra alle viltvoksende hagtorn i Norge er av denne typen siden den hybridiserer lett og lager mange mellomformer som gjør artsbegrensning og klassifisering vanskelig. Hagtorn i Norge er viltvoksende hovedsaklig langs kysten opptil Normøre, og typen Crataegus monogyna har størst utbredelse. Hagtorn tolerer de fleste jordsmonn, kalkholdig jord og tung leire inkludert.

Urtekildens Planteleksikon om Hagtorn

Konservering av hagtorn

Hagtorn ketchup

Formering av hagtorn

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: 10-15°c er god spiretemperatur. Spirer sakte og ujevnt. Behold frøene over vinteren hvis de ikke spirer første år. De aller fleste spirer år 2. Scarifisering før stratifisering kan redusere spiretiden.

Poding: Flis spiring. God som grunnstamme for andre typer hagtorn.