Flere bilder av Amerikansk sølvbusk
Amerikansk sølvbusk

Amerikansk sølvbusk - Elaeagnus commutata

Navn Amerikansk sølvbusk
Latinsk navn Elaeagnus commutata
Familie Sølvbuskfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS4-10
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Busk som blir opptil 5 meter høy og 4 meter vid. Nitrogenfikserer som fikserer mye nitrogen - og kan derfor benyttes som hovednæring for omkringvoksende vekster, som en forbedrer av økosystemet. Har svært positiv effekt på trær med store avlinger som krever stor næringstilførsel. Bærer frukter allerede som toåring. Fruktene kan spises rå hvis de er helt modne, og de kan kokes. Inneholder et enkelt ganske stort frø som kan spises rå eller kokt, men det inneholder en del fiber. Bestøves av insekter, bier inkludert. Fruktene har et høyt vitamininnhold og inneholder også endel fettsyrer, noe som er svært uvanlig for frukt- og bæravlinger. Utsatt for fugler som liker bærene svært godt. Fin hekk og vindbryter. Tåler de fleste jordsmonn bortsett fra svært fuktig jord. Tåler også ekstremt kalkholdig jord. Tåler tørke. Liker rotforstyrrelser dårlig, men kan beskjæres hardt. Busken er uten torner. Danner rotskudd, også godt unna grunnstammen.

Formering av amerikansk sølvbusk

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer normalt ganske raskt på våren, men kan bruke opptil 2 år.

Deling: Deling av rotskudd under dvaleperioden. Større rotskudd kan plantes direkte på permanent voksested.

Avleggere: Enkle avleggere i september/oktober. Bruker 12 måneder.

Stiklinger:Semimodne hælstiklinger fra seinsommeren til høsten, 7-10 cm lange. Eller semimodne knutepunkt bladstiklinger. Et årsskudd gir da mange stiklinger. Fjern myk tupp. Hver stikling skal ha 3 bladskudd. Fjern nederste bladskudd og kutt de to øverste i 2 for å forhindre vesketap. Skal også være 7-10 cm lange. Hardvedstiklinger av årsvekst på seinhøsten. 10-12 cm med hæl. Bruker 12 måneder.