Storlind
Tilia platyphyllos

Bladverk lind. Øverst: T. cordata. I midten: T. platyphyllos. Nederst T. tomentosa

2 år gammelt tre

3 år gammelt tre

Lindebladvepslarvene er snegleaktige som små

Galler laget av lindegallmygg, en artsrik gruppe som lager ulike former for galler på lind. Her på storlindblad. Mer for kunstnere enn skadedyr å regne

Ildteger på stammen av et storlindetre

Foto ©  Guren Efferus