Sommereik
Quercus robur

Sommereik har i motsetning til vintereik svært kort bladstilk, men lang nøttestilk.

Salgsklar villhassel og sommereik ektotrofe med Burgund-trøffel

Galle på sommereik forårsaket av galleveps.

Gallevepslarve

Eikemeldugg angriper typisk yngre skudd

Honningsopp med flush ved foten av sommereik

Honningsopp mycel i kambielaget (mellom barken og veden) på en nylig avdødt eik . En sikker måte å identifisere angrep på levende trær er å skjære av en bitte liten bit bark for å se etter hvitt mycel.

Foto ©  Guren Efferus og Ole Jacob Huus