Engsyre
Rumex acetosa (var Rumex Schavel)

Larvene av gullmåler kan leve på en rekke forskjellige planter, blant andre engsyre

Voksne ildgullvinger lever av nektar de suger opp fra blomstene på ulike planter. Larven lever som plantespiser særlig på engsyre.

Voksne oransjegullvinger lever av nektar de suger opp fra blomstene på ulike planter. Larven lever som plantespiser særlig på engsyre.

Foto ©  Guren Efferus