Barrot

Med barrot menes ikke alltid her barrot slik det brukes ellers. Med barrot menes også planter som selges uten potte og med lite eller ingen jord på røttene - hovedsakelig for å unngå overføring av snegler og liknende. Barrotplantene kommer oftest som rottrent klump i vekstsesong. Barrot plantene har blitt herdet minst en vinter utendørs i herdighetssone 2