Humler
Bombus

Det finnes 35 humlearter i Norge. Humlebestanden lar seg lett påvirke av landbruk, skogbruk, hagebruk og diverse aktiviteter. Humlenes hovedernæring er nektar, og de samler pollen som mat til avkommet

De forskjellige artene har forskjellige «blomsterpreferanser»

Humlenes størrelse, tungelengde og hodeform avgjør hvor effektivt humlene kan hente nektar og pollen fra de forskjellige plantene. Planter der arten klarer seg godt i konkurransen om ressursene blir ofte foretrukket. Mange arter har også klare preferanser til hvilken habitat de foretrekker. Et eksempel på dette er lushatthumla, som helst oppsøker planter i hjelmslekta (Aconitum)

Humlene er en sentral bestøver for en rekke arter, men de er ikke like effektive som biene på blant annet frukttrær, da pollenet ikke fester seg like lett på humlene

De har en hårete kropp, og er spesielt effektive på selvfertile planter som trenger humlenes vibrasjonspollinering

Generelt har humlene gjennom lang tids samspill med annet i naturen utviklet seg til viktige/uunnværlige brikker i mange økosystemer. Hvis humlene får reduserte bestander eller forsvinner, vil det få alvorlige konsekvenser også for en rekke arter utover planter (som for eksempel andre arter av insekter som snylter på humler eller spiser dem).