Flere bilder av Hageblåbær
Hageblåbær

Hageblåbær, Nord-amerikanske blåbær - Vaccinium corymbosum

Navn Hageblåbær, Nord-amerikanske blåbær
Latinsk navn Vaccinium corymbosum
Familie Lyngfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling x
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk som blir ca 2 meter høy og vid. Blåbær er selvferile, men krysspollinering med en annen sort gir bedre avling. Hvis busken begynner å miste produktiviteten sin så kan de eldste minst produktive greinene beskjæres i mars.

Formering av hageblåbær, nord-amerikanske blåbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Deling: Deling av rotskudd på våren eller tidlig på høsten.

Avleggere: Enkle avleggere tidlig på våren eller seint på sommeren. Tar 18 måneder.

Stiklinger: Mykvedstiklinger, grønnvedstiklinger eller semimodne stiklinger midt på sommeren. Mykved- og grønnvedstiklinger bør være 1-2 cm lange. Semimodne stiklinger bør være 10-15 cm lange, med de 3-4 øverste bladene med på stiklingen. Hælstiklinger på 5-8 cm av semimoden vekst i august. Bør holde en temperatur på 18-20°c. Danner røtter svært langsomt.

Hageblåbær sorter

Berkeley: Midtsesong. Medium store bær med mild søt smak. Svært produktiv, spesielt i kompakt jord.
Blue Gold: Tidlig sesong. Store bær av medium kvalitet. Stor avling. Tåler tørke godt.
Blueray: Tidlig- midtsesong. Modner i August. Store bær.
Bluetta: Tidlig sesong. Små til medium store bær. Kort holdbarhetstid. Tåler beskjæring dårlig.
Brigitta blue: Midtsesong. Store søte bær som kan lagres i 1 måned.
Chandler: Midt- seinsesong. Store bær som modner over lang tid. God smak og stor avling.
Darrow: Svært sein sesong. Svært store bær med svært god kvalitet.
Duke: Tidlig- midtsesong. Medium store bær med mild smak.
Earliblue: Tidlig sesong, tidligst av alle sortene. Store bær med gode avlinger, men er noe ujevn fra år til år. Bærene faller ikke fra busken før de modner.
Goldtraube: Midtsesong. Store bær. Vokser raskt.
Hardyblue: Tidlig- midtsesong. Medium store bær. Vokser raskt. Tåler jord som ikke er så syrlig.
Herbert: Midtsesong. Svært store bær i kompakte klaser. Svært god smak.
Jersey: Seinsesong. Små til medium store bær. Svært god smak. Velegnet for mekanisk innsamling.
Northland: Midtsesong. Store avlinger av medium store bær. Svært god smak. Kompakt busk.
Patriot: Tidlig sesong. Store bær av svært god kvalitet. Liten busk som er svært hardfør.
Reka: Tidlig sesong. Medium store bær. Svært store avlinger. Tåler jord som ikke er så syrlig.
Spartan: Tidlig sesong. Svært store bær med søt smak.
Toro: Tidlig- midtsesong. Store bær med søt smak som sitter i store klaser.

Skadeinsekter og sykdommer på hageblåbær

Flekkvingefruktflue - Drosophila suzukii: Denne alvorlige skadegjøreren ble første gang fanget i feller på norsk friland i august 2016. Formerer seg på alle typer myk frukt, deriblant bringebær, bjørnebær, blåbær, jordbær, kirsebær, plommer og druer. Kirsebær og bringebær regnes som særlig attraktive. Skadeomfanget er størst i høstproduksjon av bær. Nibio antar at vinteroverlevelsen i Norge er svært dårlig, men kilder andre steder beskriver den som svært tilpasninsdyktig, også i kaldere strøk.

Gråskimmel - Botrytis cinerea: Soppen er en svak parasitt da den trenger svekket vev eller sår for å infisere. Særlig bær er utsatt, men stengelen kan også bli angrepet av denne soppen. Det er spesielt i tette bestander med overvanning eller i nedbørrike vekstsesonger angrep kan bli omfattende. Smitten overlever mange år i jorda. I bringebær, bjørnebær, stikkelsbær og hageblåbær overvintrer gråskimmel hovedsakelig i årsskudd som hvileknoller, og de utgjør en viktig smittekilde for neste sesong.

Viktige forebyggende tiltak er å unngå for tette plantebestand og gjennomføre god hygiene i kulturen. En bør unngå mekaniske og andre fysiske skader på plantene.