Flere bilder av Hageblåbær
Hageblåbær

Hageblåbær, Nord-amerikanske blåbær - Vaccinium corymbosum

Navn Hageblåbær, Nord-amerikanske blåbær
Latinsk navn Vaccinium corymbosum
Familie Lyngfamilien
Herdighetssone -
Frøbehandling x
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Blue Gold'
Leveres vår 2018
Antall
'Blueray'
Leveres vår 2018
Antall
'Bluetta'
Leveres vår 2018
Antall
'Earliblue'
Leveres vår 2018
Antall
'Goldtraube'
Leveres vår 2018
Antall
'Hardyblue'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt
'Jersey'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt
'Northland'
Leveres vår 2018
Antall
'Patriot'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk som blir ca 2 meter høy og vid. Blåbær er selvferile, men krysspollinering med en annen sort gir bedre avling. Hvis busken begynner å miste produktiviteten sin så kan de eldste minst produktive greinene beskjæres i mars.

Formering av hageblåbær, nord-amerikanske blåbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Deling: Deling av rotskudd på våren eller tidlig på høsten.

Avleggere: Enkle avleggere tidlig på våren eller seint på sommeren. Tar 18 måneder.

Stiklinger: Mykvedstiklinger, grønnvedstiklinger eller semimodne stiklinger midt på sommeren. Mykved- og grønnvedstiklinger bør være 1-2 cm lange. Semimodne stiklinger bør være 10-15 cm lange, med de 3-4 øverste bladene med på stiklingen. Hælstiklinger på 5-8 cm av semimoden vekst i august. Bør holde en temperatur på 18-20°c. Danner røtter svært langsomt.

Hageblåbær sorter

Berkeley: Midtsesong. Medium store bær med mild søt smak. Svært produktiv, spesielt i kompakt jord.
Blue Gold: Tidlig sesong. Store bær av medium kvalitet. Stor avling. Tåler tørke godt.
Blueray: Tidlig- midtsesong. Modner i August. Store bær.
Bluetta: Tidlig sesong. Små til medium store bær. Kort holdbarhetstid. Tåler beskjæring dårlig.
Brigitta blue: Midtsesong. Store søte bær som kan lagres i 1 måned.
Chandler: Midt- seinsesong. Store bær som modner over lang tid. God smak og stor avling.
Darrow: Svært sein sesong. Svært store bær med svært god kvalitet.
Duke: Tidlig- midtsesong. Medium store bær med mild smak.
Earliblue: Tidlig sesong, tidligst av alle sortene. Store bær med gode avlinger, men er noe ujevn fra år til år. Bærene faller ikke fra busken før de modner.
Goldtraube: Midtsesong. Store bær. Vokser raskt.
Hardyblue: Tidlig- midtsesong. Medium store bær. Vokser raskt. Tåler jord som ikke er så syrlig.
Herbert: Midtsesong. Svært store bær i kompakte klaser. Svært god smak.
Jersey: Seinsesong. Små til medium store bær. Svært god smak. Velegnet for mekanisk innsamling.
Northland: Midtsesong. Store avlinger av medium store bær. Svært god smak. Kompakt busk.
Patriot: Tidlig sesong. Store bær av svært god kvalitet. Liten busk som er svært hardfør.
Reka: Tidlig sesong. Medium store bær. Svært store avlinger. Tåler jord som ikke er så syrlig.
Spartan: Tidlig sesong. Svært store bær med søt smak.
Toro: Tidlig- midtsesong. Store bær med søt smak som sitter i store klaser.

Skadeinsekter og sykdommer på hageblåbær

Flekkvingefruktflue - Drosophila suzukii: Denne alvorlige skadegjøreren ble første gang fanget i feller på norsk friland i august 2016. Formerer seg på alle typer myk frukt, deriblant bringebær, bjørnebær, blåbær, jordbær, kirsebær, plommer og druer. Kirsebær og bringebær regnes som særlig attraktive. Skadeomfanget er størst i høstproduksjon av bær. Nibio antar at vinteroverlevelsen i Norge er svært dårlig, men kilder andre steder beskriver den som svært tilpasninsdyktig, også i kaldere strøk.

Gråskimmel - Botrytis cinerea: Soppen er en svak parasitt da den trenger svekket vev eller sår for å infisere. Særlig bær er utsatt, men stengelen kan også bli angrepet av denne soppen. Det er spesielt i tette bestander med overvanning eller i nedbørrike vekstsesonger angrep kan bli omfattende. Smitten overlever mange år i jorda. I bringebær, bjørnebær, stikkelsbær og hageblåbær overvintrer gråskimmel hovedsakelig i årsskudd som hvileknoller, og de utgjør en viktig smittekilde for neste sesong.

Viktige forebyggende tiltak er å unngå for tette plantebestand og gjennomføre god hygiene i kulturen. En bør unngå mekaniske og andre fysiske skader på plantene.