Flere bilder av Hagetimian
Hagetimian

Hagetimian - Thymus vulgaris

Navn Hagetimian
Latinsk navn Thymus vulgaris
Familie Leppeblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn busk
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Hagetimian

Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Busk fra Sør-Europa som blir opptil 20 cm høy og 30 cm vid. Bladene brukes som krydder og smakstilsetter. God bieplante og jorddekker på steinete steder. Er ikke glad i sur jord.

Formering av hagetimian

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Overflatesåes, fortrinnsvis med bunnhete på 20°c. Kan spire noe ujevnt. Frø kan lagres i 3 år i kjøleskap.

Deling: Tuedeles på våren eller høsten

Avleggere: Enkle avleggere på høsten eller jordhaugavleggere på våren.

Stiklinger: Mykvedstiklinger seint på våren eller i løpet av sommeren.
                   Hælstiklinger på 5-8 cm. Av mykvedvekst seint på våren, eller av semimoden vekst seint på sommeren.

Skadeinsekter og sykdommer på hagetimian

Timianblåvinge - Phengaris arion: Ikke funnet i Norge. Nærmeste lokaliteter ligger i Västergötland. Den unge larven lever på timian (Thymus) og bergmynte. Etter 2-3 uker ”adopteres” larven av maurarten Myrmica sabuleti og ernærer seg av maurlarver inne i maurkolonien. Larven overvintrer som halvvoksen og forpupper seg inne i maurkolonien den påfølgende våren. Etter klekkingen kryper den voksne sommerfuglen ut av maurkolonien før den folder ut vingene.