Flere bilder av Storrobinia
Storrobinia

Storrobinia - Robinia pseudoacacia

Navn Storrobinia
Latinsk navn Robinia pseudoacacia
Familie Erteblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling SC
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Alle deler av planten (med unntak av blomstene) og spesielt barken, bør regnes som giftig. Giftstoffene ødelegges av varme.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Stort tre som raskt vokser til 25 meter høyde og 15 meter vidde. Oftest dyrket som tømmertre på verdensbasis - med kvalitetstømmer som er bedre enn eik. Tømmeret egner seg godt til hus- og båtbygging. Ett av veldig få hardføre tre fra erteblomsfamilien og er derfor nitrogenfikserende. Frø, unge frøbelger og blomster er spiselige når de kokes. Frøene kan spises som erter. Storrobinia kom til Norge omkring 1800 og er beplantet i kyststrøkene fra indre Oslofjord til Møre.

Formering av storrobinia

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frøene kan lagres i 10 år i kjøleskap.

Deling: Deling av rotskudd fra seint på vinteren til tidlig på våren. Produserer flere rotskudd hvis den beskjæres hardt på våren.

Stiklinger: Rotstiklinger seinhøstes eller tidlig vinter. Børst forsiktig bort jord rundt roten, og finn en rot med tykkelse på 1 cm. Kutt av en bit på 30 cm, og del den i 5 cm stykker. Nyttig å lage et skrått kutt nederst for å vite hva som er toppen på stiklingen. Plasser så i rotmedium med toppen nær jordoverflaten, lett tildekket. Vann godt og sett på kjølig sted.

Poding: Flisspiring. Kultivarer på 2 år gamle rotstokker.

Beskjæring av storrobinia

Noe utsatt for vindskader så grunnstruktur er viktig. Ganske skjørt i ung alder. Mye gjødsel stimulerer til mye myk vekst som er frostutsatt. Beskjæres fra midtsommer til seinsommer. Trenes som en standard sentral leder med en klar stamme på 2-2,5 meter. Viktig å opprettholde toppskuddet i ung alder, så fjern alle konkurrerende skudd tidlig. Sørg for at sideskuddene er jevne og med velproporsjonert avstand. Fjern vertikale skudd og greiner nær hovedstammen. Etablerte trær bør beskjæres minimalt. Rotskudd bør fjernes så tidlig som mulig. Store beskjæringssår heler sjelden og er utsatt for råte. Dessuten svarer ofte treet med kraftige vertikale skudd når det beskjæres, og disse utgjør ofte en fare for grunnstrukturen. Rotskudd kan benyttes som erstatning for felte trær.

Skadeinsekter og sykdommer på storrobinia

Ildtege - Pyrrhocoris apterus: Sjelden innflytter som kun er observert rundt Oslofjorden. Ildteger lever på jordoverflaten, på planter og trær. De foretrekker lind, storrobinia og planter fra kattostfamilien, der de suger på sevje og frø som blir ødelagt.