Flere bilder av Markjordbær
Markjordbær

Markjordbær - Fragaria vesca

Navn Markjordbær
Samisk navn Gieddemuorji
Latinsk navn Fragaria vesca
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS4
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn/Bladfellende staude
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Sara'
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Lavtvoksende, delvis eviggrønn staude som sprer seg via jordløpende stengler og danner store tepper. Velkjent for de gode bærene, som kan tørkes for seinere bruk. Bladene er fine i salat og er svært velegnet å lage te av. Svært god som jorddekker, og tolerer noe fottrafikk. Markjordbær og andre jordbær er svært enkle å dele og spre til større områder. Har veldig lik vekst som falsk jorbær og kan fint samplantes med den uten at den ene utkonkurerer den andre. Markjordbær og jorbær generelt misliker å samplantes med noe fra kålfamilien.

Urtekildens Planteleksikon om Markjordbær

Formering av markjordbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer etter ca 4 uker. Frøplanter er svært små og vokser sakte i begynnelsen.

Deling: Tuedeles på seinsommeren.

Avleggere: Jordløpende stengler etter at bærproduksjonen er over. Man kan alternativt fjerne blomstene til en plante og holde jorden fuktig for å stimulere stenglene til å produsere røtter. En plante produserer svært mange avleggere. Plant avleggerene på permanent voksested på seinsommeren eller høsten. Bærer gode avlinger neste sesong. Dette er den enkleste og mest effektive måten å formere markjordbær og andre jordbærtyper med jordløpende stengler på.

Månedsjordbær/Alpejordbær sorter (Fragaria vesca var. semperflórens Ser)

Alexandria:
Golden Alexandria:
Regina:
Rügen:
Sheila:
White Soul:
Yellow Wonder:

Skadeinsekter og sykdommer på markjordbær

Bakkesmyger - Pyrgus malvae: Vanlig i lavlandet på Østlandet og Sørlandet. Larven lever på jordbær (Fragaria), mure (Potentilla) og kattost (Malva). Forpupningen skjer mellom sammenspunnede blader ved foten av næringsplanten. Puppen overvintrer.