Flere bilder av Vanlig bjørk
Vanlig bjørk

Vanlig bjørk - Betula pubescens

Navn Vanlig bjørk, Dunbjørk
Samisk navn Soahki
Latinsk navn Betula pubescens
Familie Bjørkefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS4
Ektotrof Gul ringløs fluesopp - Amanita crocea, Skjeggriske - Lactarius torminosus, Grønnkremle - Russula aeruginea, Mild gulkremle - Russula claroflava, Silkemusserong - Tricholoma columbetta, Bjørkemusserong - Tricholoma fulvum, Kantarell - Cantharellus cibarius, Brunskrubb - Leccinum scabrum, Svartskrubb - Leccinum variicolor, Rødskrubb - Leccinum versipelle,
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre fra Europa som blir opptil 20 meter høyt og 10 meter vidt. Vokser 80 cm i året. Treverket brukes som brennstoff, til møbler og en rekke andre ting. Spiselig på samme måte som papirbjørk. Veldig nyttig for omkrinkvoksende vekster via bladfelling siden bladene er svært mineralholdige.

Urtekildens Planteleksikon om vanlig bjørk

Formering av vanlig bjørk

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: 10-15°c er god spiretemperatur. Har frøene dårlig spireevne kan det hjelpe å heve temperaturen noe. Frøene kan lagres i mange år i kjøleskap.

Stiklinger: Mykvedstiklinger fra midt på våren til tidlig sommer. Gjødsle godt etter rotdannelse slik at de får tilstrekkelig vekst før vinteren.

Poding: Pisk eller sidesammenføyning. De fleste typer bjørk kan podes på grunnstamme av hengebjørk, men noen typer er inkompatible.

Beskjæring av vanlig bjørk

Bjørketrær må kun beskjæres når de ligger i full dvale, ellers blør de mye sevje. De er sårbare ovenfor rotråte forårsaket av rotkjuke og andre soppsykdommer hvis de beskjæres for hardt. Vanlig bjørk trenes som et fjærformet tre eller en standard sentral leder med en klar stamme på 2 meter. For å lage en flerstammet form så beskjæres hovedstammen ned til 30-60 cm. Når treet har etablert seg trenger det stort sett ikke beskjæring.