Flere bilder av Svartsurbær
Svartsurbær

Svartsurbær - Aronia melanocarpa

Navn Svartsurbær
Latinsk navn Aronia melanocarpa
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Busk fra Nord-Amerika som blir ca 2 meter høy og 3 meter vid. Vokser i alle jordsmonn. Bærer mengder med sorte spiselige bær med solbærstørrelse. Bærene modner i september, men bør henge på busken en stund etter det for å gi søtere bær. Har en ok smak rå og svært god smak kokt. Fin som juice, syltetøy (høyt pektininnhold) og god i pai. Har en unik og rik smak. Kan tørkes til seinere bruk. Bestøves av insekter. Vokser godt i de fleste jordsmonn bortsett fra grunn kalkholdig jord. Tolererer luftforurensing og plantes med 2 meters avstand for maksimal avling. Eldre greiner bør tynnes ut med noen års mellomrom, dette for å unngå for tett vekst som senker produktiviteten. Bærene er noe utsatt for fugler, og rådyr og elg kan i sjeldne tilfeller beite av plantene. Ellers er ingen andre skadedyr, sopper eller sykdommer er vanlig.

Svartsurbær har et usedvanlig høyt antioksidantinnhold til bær å være, over dobbelt så høyt som blåbær ifølge analyser gjort ved Institutt for ernæringsforsking ved Universitetet i Oslo. Svarsurbær inneholder også vitaminer som katalyserer opptaket av vitamin C som bærene er så rike på. Bærene er også rike på mineraler som jern, molybden, bor, jod og kalsium. Grunnet sitt lave sukrose innhold og høye fruktose innhold så kan svartsurbær nyttes av diabetikere.

Urtekildens Planteleksikon om Svartsurbær

Formering av svartsurbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Lagrede frø bør bløtlegges over natten før de kuldestratifiseres. Spirer etter 1-3 måneder. 15°C er god spiretemperatur.

Deling: Deling av rotskudd seint på vinteren. Kan plantes direkte på sitt permanente voksested.

Avleggere: Luftavleggere

Stiklinger:Mykvedstiklinger eller grønnvedstiklinger tidlig på sommeren

Svartsurbær sorter

Aron: Svært store bær med høyt anti-oksidant innhold. Blir 2 meter høy. Ble odlet frem som en prydbusk (Dansk).
Hugin: Svært store avlinger med små bær. Blir bare 1 meter høy (Canadisk).
Moskva: Svært hardfør, en H7 plante. Svært store avlinger med svært store bær som henger på lenge etter bladavfall. Kom til Norge via Botanisk hage i Moskva.

For sortene Nero og Viking se purpursurbær

Skadeinsekter og sykdommer på svartsurbær

Frukttrebladveps - Caliroa cerasi: Den voksne frukttrebladvepsen er glinsende svart og er ca. 5 mm lang. Den har svarte, snegleligende larver som blir 6-8 mm lange. De skjelleterer bladverket så bare nervene blir stående tilbake i gnaget. De finnes særlig på pære og kirsebær.

Frukttrebladveps betyr vanligvis lite som skadedyr på frukttrær, men 2. generasjonslarver kan forårsake tidlig bladavfall og mindre størrelse på fruktavlingen.