Flere bilder av Elefanthvitløk
Elefanthvitløk

Elefanthvitløk - Allium ampeloprasum var. ampeloprasum

Navn Elefanthvitløk
Latinsk navn Allium ampeloprasum var. ampeloprasum
Familie Løkfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling  
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Enkelte tilfeller av forgiftning har forekommet hos pattedyr (Særlig hunder), ved store inntak av enkelte medlemmer av denne arten
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Formering via småløker og fedd
Elefanthvitløk - fedd
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Hardfør staude som blir opptil 45-60 cm høy. Er ikke frostskjør. Elefanthvitløk dyrkes for sine store løker og er en stor versjon av hvitløk og kan bli opptil 10 cm i diameter, med massive fedd. Elefanthvitløk er ikke en type hvitløk men en variant av arten løker som purre tilhører. Uhøstet elefanthvitløk sprer seg gradvis til en klumpform, småløker ved basen av stilken kan også danne individuelle planter. Tåler varme og tørre forhold. Elefanthvitløk høstes på sommeren når toppveksten gulner, høstplantet løk modner tidligere og blir noe større. Pass på å ikke skade løkene ved innhøsting siden det reduserer lagringsevnen. Hvis de høstes for seint kan de ha begynt å danne nye spirer som også reduserer lagringsevnen. Legg feddene på et varmt og tørt sted et par dager før lagring, de holder seg da fine i minst 3 måneder.

Formering av elefanthvitløk

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Småløker og fedd: Elefanthvitløk vokser til en stor udelt løk første året som deler seg til mange fedd påfølgende år. Utenfor feddene kan det utvikle seg mange småløker. Disse kan dyrkes individuelt. Dekkes med ca 10-15 cm jord og med minst 15 cm avstand fra hverandre.