Flere bilder av Kiwi
Kiwi

Kiwi - Actinidia deliciosa

.
Navn Kiwi
Samisk navn Kivi
Latinsk navn Actinidia deliciosa
Familie Actinidiaceae (Kattebuskfamilien)
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende klatrebusk
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet H+H

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

En klatrende busk fra de asiatiske skoger som kan klatre opptil 30 meter. Trives godt mot en vegg. Bladene springer ut ganske tidlig på våren slik at yngre planter bør beskyttes mot sein frost. Har gode spiselige søte frukter.

Kiwi har mange av de samme egenskapene som grønnkattebusk slik at den kan dyrkes og kultiveres på samme måte som beskrevet for den. Høstes inn før første frostnatt. Er ikke fruktene modne, så ettermodnes de innendørs.

Formering av kiwi

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frøene spirer etter ca 2 mnd hvis de er helt ferske. Stratifiserte frø trenger ofte lenger tid på å spire. Både hun- og hanplanter trengs for å produsere frø og frukter. De aller fleste frø blir til hanplanter. Dyrkes i delvis skygge i drivhus første vinter. Kan plantes ut når de er over 30 cm. Frøplanter vokser raskt og blomstrer og setter frukt allerede etter 2-3 år.

Stiklinger: Grønnvedstiklinger tidlig på sommeren.

Avleggere: Enkle avleggere hvis bare en eller to planter trengs..

Poding: Pisk og tunge. Sorter kan podes på frøplanter.

Kiwi sorter

Atlas: Hanplante.
Boskoop: Selvfertil
Hayward: Hunplante. Fruktene kan lagres ganske lenge. Blomstrer svært seint slik at bestøving kan være et problem..
Jenny: Selvfertil. Svært god på smak.
Tomuri: Hanplante. Blomstrer seint og er velegnet til å bestøve 'Hayward'.