Lønnesirup

Senvinter eller tidlig vår før bladene springer ut er tiden for innsamling av lønnesevje. For bjørka høstes sevjen når bladene begynner å springe ut. Begge danner utgangspunkt for sirup, men lønnesirup er langt enklere å lage. Man koker lønnesevjen til den er så sirupsaktig som ønsket. Sukkerlønn er det beste treet å lage lønnesirup av, men rødlønn fungerer også bra.

Utstyr

Drill med borr
Tappeplugg for hvert tappehull i treet evt. med slange
Beholder til å samle opp sevjen i. Den bør dekkes til for å unngå regnvann og bøss.
• En stor kjele og en varmekilde for å koke sevjen til sirup
• Et termometer som kan måle temperaturer mellom 90 og 110 grader
• Et filter til å filtrere den varme sirupen. Kaffefilter har for små porer til å fungere
Beholdere til den ferdige sirupen

Tappingen

Sevjen kan strømme under hele dvaleperioden etter at lønnetreet har mistet bladene sine hvis forholdene er til rette. Rette forhold er når kjølige netter etterfulges av dager med kjapp oppvarming til over frysepunktet (ideelt til 5 grader). Våren er mest vanlig tidspunkt for tapping og da er også sevjen på sitt søteste. Når bladene begynner å spire, normalt sent i mars eller begynnelsen av april, så er tappesesongen over (sirupen vil da få en vond smak). Trærne bør ha en diameter på minst 25 cm (målt 1.5 meter over bakken). Antall tappehull til hvert tre avhenger av størrelsen og helsen til treet (Tall i parantes er for trær med dårligere helse).

• 25-40 cm: 1 hull (1)
• 40-50 cm: 2 hull (1)
• 50-60 cm: 3 hull (2)
• Over 60 cm: 4 hull (3)

           

Tappehullene kan lages hvor som helst på trestammen, men er mest hensiktsmessig i 0.5 - 1 meters høyde. Tappehullene lages ved å borre et 8 mm stort hull (eller størrelse tilpasset tappepluggen) 3-7 cm inn i stammen. Hullet bør stige litt oppover slik at sevjen ikke samler seg opp inne i hullet. I tre med flere tappehull bør hullene være i god avstand fra hverandre. Trær som har blitt tappet før bør ha tappehull minst 15 cm til siden for og minst 10 cm over det gamle hullet. Tapp minst 60 cm direkte over det gamle hullet. Tappehullet bør også kun lages i helt frisk ved. Hullene leges etter 2 år i yngre trær og bruker noe lenger tid for eldre trær. En hul plugg settes i tappehullet - en plugg med slange gjør det lettes å unngå søl - som leder sevjen til en ren beholder som er beskyttet mot regnvann og bøss fra treet.

Fra sevje til sirup

Siden strømmen av sevje er væravhengig vil det noen dager ikke komme noe sevje, mens det andre dager vil kunne komme mer enn 5 liter sevje pr hull. I løpet av sesongen vil et hull normalt produsere mellom 25 og 50 liter sevje. 40 liter lønnesevje trengs for å produsere 1 liter lønnesirup. For best mulig kvalitet bør sevjen brukes samme dag den samles inn, spesielt hvis været er varmt. Sevjen grovfiltreres før den kokes. Sevjen blir til sirup ved å koke bort vannet - slik at sevjen får et endret sukkerinnhold fra 2 til ca 66%. Sevjen bør kokes lett og bør ikke komme over 104 grader, da svir den seg. Kokepunktet øker gradvis med sukkerinnholdet. Når sukkerinnholdet er ca 66% er den tykk nok. Er den for tynn lagrer den ikke like bra, er den for tykk så klumper den seg. Et hydrometer kan benyttes for å få en korrekt måling. Sirupen filtreres enten gjennom ren ull eller annet egnet filter for å fjerne sukkersand og andre harde ting. Sirupen er da klar til bruk og lagring.