Pisk

Metode for trær, busker og klatrere der grunnstammen har lik diameter som podekvisten. En semimoden eller hardved podekvist på 8-10 cm med et bladskudd i basen gis et hellende kutt på 2.5-3 cm i basen på motsatt side av bladskuddet. Grunnstammen på 2.5-8 cm gis et tilsvarende kutt. Kambiumlaget til de to møtes og festes med podeteip.

For mer info om poding se under planteformering.