Jordskokk
Helianthus tuberosus

Det kan være vanskelig å skille sortene av utseende på overjordisk vekst. Sorten 'Daves's Shrine' øverst og 'Moskva' nederst er dog mulig å gjenkjenne på sin bred- og smalbladede vekst

Sorten 'Daves's Shrine'

Knoller fra 1 enkelt plante

Foto ©  Guren Efferus