Skvallerkål
Aegopodium podagraria

Jorddekke av skvallerkål

Foto ©  Guren Efferus