Drue
Vitis riparia

Veksthussnutebille på drueblad. Larvene kan gjøre betydelig skade på røttene

Melent belegg på druebladene skyldes vinmeldugg

Foto ©  Guren Efferus