Sølvind
Tilia tomentosa

Bladverk lind. Øverst: T. cordata. I midten: T. platyphyllos. Nederst T. tomentosa

Grønnkattebusk opp styvet sølvlind

Lindebladvepslarvene er snegleaktige som små

Galler laget av lindegallmygg, en artsrik gruppe som lager ulike former for galler på lind. Her på storlindblad. Mer for kunstnere enn skadedyr å regne

Foto ©  Guren Efferus og Joanna Brown