Kløft poding

Eksisterende frukttrær kan podes om til en eller flere variasjoner. Viltvoksende trær kan podes om til et frukttre på våren. Vanlig viltvoksende hagtorn kan eksempelvis podes med pærer, og slåpetorn kan podes med plommer.

1. Kjøp eller kutt en podekvist i desember eller januar. Podekvisten er forrige sesongs vekst fra treet du ønsker. Podekvisten må kuttes av når treet er i full dvale.

2. Podes i april eller mai og er væravhengig. Podes når det er meldt en periode med varmt vær.

3. Kutt av toppen av treet eller hovedgreinene slik at bare stubben står igjen. Optimal diameter på stubben eller hovedgreinene er mellom 4 og 7.5 cm som ogsp blir avgjørende for hvor kuttet bør være.

4. Lag en kløft i senter av stubben eller greinen med en pode- eller beskjæringskniv, ved å slå på kniven ned i stubben med en hammer (b). Kløften bør være 7-10 cm dyp.

5. Ta ut podekniven og press en flathodet skrutrekker ned i senter av kløften for å gi rom til podekvistene.

6. Kutt til to podekvister for hver stubbe eller grein. På hver podekvist må det kuttes to skrånende kutt på ca 5 cm som lager en v form nederst på podekvisten (a). Hver podekvist bør ha 3-4 gode skudd.

7. Før inn podekvistene på hver side av stubben eller greinen (c). Prøv å få innersiden av barken på stubben til å være på linje med yttersiden av barken til podekvisten. Jobb med skrutrekkeren for å få de godt nedi kløften

8. Voks over eller bruk podeteip på hele kuttflaten på stubben eller greinen (d).

9. Hvis podingen virker vil podekvistene begynne å vokse etter 2-3 uker. Vokser begge kan den ene kuttes av. Siden rotsystemet allerede er etablert vil podekvisten bære frukter allerede etter ett år eller to.

For mer info om poding se under planteformering.