Rapssommerfugl
Pieris napi

Rapssommerfugl han

Rapssommerfugl hunn

Hverken voksne eller larver er skadeinsekter som kålsommerguflene. Larven lever som plantespiser på en rekke ulike urter og planter

Foto ©  Guren Efferus