Potettørråte
Phytophthora infestans

Små brune bladpletter er de første indikasjonene på potettørråte

Små brune bladpletter er de første indikasjonene på potettørråte

Etter noen dager med fuktig vær blir det klart at noe er veldig galt

Nærbilde av bladangrep

Nærbilde av bladangrep under fuktige forhold

Nærbilde av stengelangrep

Kraftig angrep, sorten har stor betydning for sykdomsutviklingen

Angrep på knoll

Ved gjennomskjæring av knoll kan man enkelt se og lukte tørråte

Total nedvisning som følge av potettørråte

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor