Orerust
Melampsoridium ssp

Oransje til gule pletter på undersiden av oreblad er et tegn på orerust, her på rødor.

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor