Bergringvinge
Lasiommata petropolitana

Bergringvinge - Lasiommata petropolitana
Larvene lever som plantespiser på rødsvingel, hundegras og hengeaks

Foto ©  Guren Efferus