Valnøtt
Juglans regia

'Loiko' i blomstring

Valnøtt frøplanter er uegnet til nøtteproduksjon

Nylig podet sortstre

Podede sortstrær bærer i svært ung alder

Valnøtter og hasselnøtter

Valnøtter og edelkastanjenøtter

Skade som følge av valnøttbakteriose på blader

Foto ©  Guren Efferus