Prikkperikum, Johannesurt
Hypericum perforatum

Prikkperikumstengel til venstre, firkantperikumstengel til høyre

Firkantperikumblad øverst, prikkperikumblad nederst

Firkantperikumblomst øverst, prikkperikumblomst nederst

Man kan tydelig se rustputene etter perikumrust på undersiden av bladene

Foto ©  Guren Efferus