Hva er en frøplante

En frøplante er her definert som en plante dyrket fra frø, ikke ved hjelp av stiklinger, avleggere eller annen form for vegetativ formering. Med frøplante menes også en plante som ikke er blitt herdet gjennom en vinter. Alle frøplanter har derfor liten størrelse. Alle frøplanter er trent med rottrenere med mindre annet er spesifisert.

Frøplantene på bildet er representative for størrelsen på frøplantene i salg