Brennesle
Urtica dioica

Neslesommerfugl

Neslesommerfuglarvene lever på nesleplanter

Larvene av tistelsommerfugl lever på ulike tistelarter (Cirsium og Carduus) og kan også finnes på brennesle

Dagpåfugløye legger egg i klynger på spirende nesler, der larvene utvikler seg. Dagpåfugløyens larver er sterkt utsatt for ulike slags parasitoider, og mange av larvene drepes av disse.

Foto ©  Guren Efferus