Broket Juli - Pære
Pyrus communis

Blomstergruppe B-C, god bestøver. Høstes mot slutten av august, i september om spisemodne frukter skal spises rett fra treet. Fullmodne frukter har kort holdbarhet, 2-6 uker på kjølelager avhengig av modningsgrad.

Fransk sort som bar frukter første gang i 1857. Dyrket i Danmark fra 1875, og den ble noe plantet i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, men blir først mer plantet fra 1930. Fra frukttellingen i 1946 kan man se at den er plantet nesten alle steder i landet, men den ble ikke mye plantet.

Frukten er middels stor. Egg- til pæreformet, varierende skeiv. Skallet er nesten glatt, grønngult, strågult ved full modning. Friske røde eller brune striper eller flammer på solsiden. Kraftig brun rust omkring stilken. Små og lite synlige skallpunkt, tydeligst omkring stilken. Svært god spisepære.

Treet vokser middels kraftig og danner en høy åpen uregelmessig krone. Treet blir ikke stort. Sorten er ganske hardfør i de beste pæredistriktene, og fruktene kan nå full utvikling selv der sommeren ikke er særlig lang og varm. Setter ikke store krav til jordsmonn og vokseplass der vilkårene ellers er gode. Ved dårlige forhold kan god jord og en lun plass kompensere for det, og dermed dyrkes lenger inn i landet og nordover. På tørr jord får ikke fruktene full størrelse. Karttynning er ofte nødvendig. Sorten kan podes på frøstammer og kvedestammer. Kommer tidlig i bæring og etter det rikt. Bærer ofte i veksel etter gode fruktår. Fin sammen med eksempelvis Herrepære og Conference.

Lite utsatt for insekt, skurv og andre soppsykdommer.