Sisselrot
Polypodium vulgare

Sisselrot smaker best på våren

Foto ©  Guren Efferus