Dyrking av sopp i bilder

Nyhogde tømmerstokker av eik på våren. Egnet for blant annet kultivering av Shiitake. Shiitake er ikke en norsk sopp, og den eneste utlendingen i sortimentet. Til tross for at shiitake regnes som en nybegynnersopp har mange forsøkt og feilet med denne soppen.Med noen forholdsregler så er det en enkel sopp å få til

Hull drilles og shiitake pluggyte bankes inn

Stabling for å unngå konkurranse fra lokal jordbasert mikroflora er viktig for en utlending som Shiitake

Pall i bunnen for å unngå konkurranse fra lokal jordbasert mikroflora

Etter bløtlegging kan tømmeret stables på høykant om ønskelig, stokkene er nå gjennominnokulert slik at faren for konkurrerede mikroflora er minsket, for flush over flere år anbefales likevel samme stabling som tidligere

Stokkene må stå skyggefullt. Ved mye fuktig vær og lav luftsirkulasjon kan mycelet bevege seg utenpå barken

Shiitake flush

Shiitake flush

Blågrå østerssopp dyrket som primær saprofytt på tømmer

Blågrå østerssopp dyrket som sekundær saprofytt på flis

Piggsvinsopp vegetativt dyrket på petriskål

Korngyte av Piggsvinsopp

Piggsvinsopp er en enkel gourmetsopp for nybegynnere. Her flusher den direkte fra gyte etter at CO2 nivåene er hevet

Lakkjuke er en svært villig sopp, egnet for nybegynnere. Flush direkte fra gammel gyte

Lakkjuke flush fra base av stubbe

Korallkjuke eller maitake, kanskje den landbaserte organismen med høyest vitamin D innhold

Silkekjuke kan dyrkes på det meste, kan benyttes i kamp mot uønsket honningsopp

Gyte av bølgepapp er et must for nybegynneren som vil prøve seg på sekundære saprofytter eller sopp i organiske jordekker. Denne teknikken og andre metoder for å lykkes med skoghagen finner du i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'