Snøballsjampinjong
Agaricus sylvicola

Snøballsjampinjong gulner veldig ved skraping og kan forveksles med giftsjampinjong

Foto ©  Guren Efferus