Hvem er Efferus?

 

Fargegnist

Robin Efferus Leeber

Robin er innehaver av Efferus Veksthus og har ansvar for planteavl, salg og utviklingen av LAND-senteret / demonstrasjonshagene på Holt Gård. Robin er også tilgjengelig for konsultasjon, befaringer og hjelp til permakultur-design. Kontakt han på: robin@efferus.no

 

Fargegnist

Jennifer McConachie

Jennifer har ansvar for online-kurs og foredrag samt plantebistand, befaring og designhjelp. Spørsmål angående dette rettes til henne: jennifer@efferus.no

Fargegnist

Guren Efferus

Guren Efferus har gjort et fantastisk arbeide med å gjøre konseptet SKOGHAGE anerkjent i Norge. Guren er gartner og sosialfilosof og har drevet Efferus siden 2010. Her i Efferus Veksthus har vi som mål å vidreutvikle "THE GUREN LEGACY". Å gjøre kunnskapen tilgjengelig for proffesjonelle og begynnere gjennom kurs, webløsninger og praktikantplasser er hva vi arbeider med for tiden. For spørsmål, tilbakemeldinger, tips og andre bidrag rundt dette kontakt: veksthus@efferus.no

Bakgrunn

Selskapet jobber med å skape løsninger for landbruksdrift som ivaretar livet i jorda.

Dyrking etter skoghagemetoder fremstår ved første øyekast som lite overførbart til dagens landbrukspraksis, men det finnes mange områder man kan dra veksler på.

Kjernen i metoden ligger i å forstå plantenes samspill med andre organismer i jorda, og hvorfor det er så viktig å legge til rette for jordorganismene.

I seksjonen for sopp gis en redegjørelse for hvordan kunstgjødsel og ulike kjemikalier påvirker jordorganismene. Den aller viktigste døråpneren mot et landbruk fritt for plantevernmidler som endrer mikroorganismenes økologiske balanse, ligger i å reetablere bruken av sopp. Særlig viktig er mykorrhizasopp. De aller fleste planter lever symbiotisk med mykorrhiza som naturlig tilfører vann og næring og beskytter planten mot patogener. De få artene som ikke danner mykorrhizasymbiose kan i stor grad dra nytte av å samplantes med visse typer saprofyttisk sopp. Soppen på sin side er avhengig av tilstedeværelsen av en rekke andre jordorganismer.