Immutines Havkonsentrat

Ved tradisjonelt og mye økologisk landbruk er det nær umulig å oppnå avlingsresultater man kan oppnå ved å dyrke etter skoghageprinsipper. Man mister effekten av planter som gjødsler med mindre man driver vekselbruk med nitrogenbinding, men da mister man år med avling innimellom. Enda viktigere så mister man effekten av sopp som både forbedrer nitrogenbindingseffekten og som også frigjør mineraler og sporstoffer fra berggrunnen. Ensidig landbruk utarmer jorda og den inneholder til slutt stort sett det som føres tilbake i form av gjødsel. Gjødsel og særlig kunstgjødsel har en svært begrenset rekkevidde av mineraler som gjør planters næringsopptak begrenset. Etter egne forsøk med produktet Immutines har jeg kommet til en konklusjon om at det finnes et produkt som kan bøte på dette og også lette overgangen til et mer økovennlig landbruk. Men fungerer det på tradisjonelt norsk landbruk?

Immutines er et flytende mineral kompleks fra havet, med alle de nødvendige ingrediensene og sporstoffer i en direkte absorberbar form, tilgjengelig for planter og dyr. Havet er den største gruva på jorden og den blir i liten grad benyttet som ressurs. Bortsett fra de tilgjengelige mineralkompleksene så inneholder havet enorme mengder fulviske syrer. Det er nettopp denne kombinasjonen av mineraler, sporstoffer og fulviske syrer som gjør flytende Immutines så interessant for jordbruk, hagebruk, hester, dyr, storfekjøtt og meieriprodukter. Bruksområdet er så stort, at år med forskning vil være nødvendig for å få et mer komplett bilde av virkningene.

Immutines som gjødsel eller et supplerende mineralkompleks i næringskjeden, fremstår som et sårt trengt alternativ etter generasjoner med utarming av våre jordbruksarealer og produktene som vokser på det. Statistikk fra amerikanske myndigheter illustrerer uttømming av landbruksåkerland og de produktene som vokser på det, og ytterligere forskning påviser en klar årsakssammenheng mellom dårligere mat og den spektakulære økningen i autoimmune sykdommer, kreft, hjertesykdommer og astma.

Immutines gir økonomiske besparelser og forbedringer i bruken av plantevernmidler, gjødsel, veterinærkostnader og jord. Økningen i næringsstoffer og antioksidanter i planter og dyr fremmer generell helse. Informasjonen på dette nettstedet er skrevet for de som ønsker å gå videre og produsere bedre og mer sunn mat som ikke forurenser miljøet, og samtidig generere høyere inntekter.

Norsk forskning på Immutines

Av de ca 9,9 mill. målene med landbruksland i Norge så benyttes ca 6,5 mill. hektar til beite- og foravlinger. I samarbeid med Bioforsk startet vi nylig et forsøksprosjekt for å dokumentere effektene av Immutines på nysådd eng med gress (blanding av engsvingel, timotei og rødkløver). Forsøket vil gå over minimum 2 år, med en gradvis reduksjon av fullgjødsel sammenliknet med en kontroll som gjødsler på normalt vis. Testene skal etterprøve avlingsøkning, mineral- og proteininnhold og kvaliteten på avlingen ved bruk av Immutines.