Flere bilder av Hagetrøffel
Hagetrøffel

Hagetrøffel - Tuber borchii

Navn Hagetrøffel
Latinsk navn Tuber borchii
Familie Trøffelfamilien

Utbredt rundt Oslofjorden og langs med kysten ned til Agder, samt i Sør-Trøndelag. En rekke arter av både bar- og løvtrær kan være ektrotrofe med hagetrøffel, men den opptrer i all hovedsak sammen med eik og hassel. I Norge er den kun kjent i tilknytning til hassel, bøk, bjørk og eik, men også her hovedsakelig med eik og hassel.