Flere bilder av Burgund-trøffel
Burgund-trøffel

Burgund-trøffel - Tuber uncinatum

Navn Burgund-trøffel
Latinsk navn Tuber uncinatum
Familie Trøffelfamilien
Hassel innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall
Sommereik innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall

Sommereik og hassel

3-4 år gammel Sommereik eller hassel med røtter innpodet med Burgund-trøffel (Tuber uncinatum). Leveres klare for utplanting. Det anbefales at trærne blir plantet ut på vår/forsommer. Plantene er sjekket for virus og kontrollert for at trøffel mykorrhiza er tilstede før utsendelse.

Sommereik vokser helst på solrike og i moderat til tørr jord (opp til 1200 mm/år). Eik tåler tørr jord bedre enn hassel og vokser også gjerne i jord med høyt leireinnhold. Spesielt i vekstfasen vil eik gjerne ha mye lys. På grunn av størrelse i voksen alder trenger eiketrær en del plass for å utvikle seg. Dette bør tas hensyn til når man skal plante treet i hagen.

Sommereik vokser i lavlandet på Østlandet og langs kysten nord til Møre og Romsdal. Helt nord til Troms finnes imidlertid velvoksende plantede sommereiker. Villhassel finnes i dag naturlig utbredt over hele Sør-Norge, der den går opptil 600 meter, med enkelte funn over 800 meter i Telemark. Den går inn til midt på Storsjøen i Rendalen i Hedmark, til Gol i Buskerud og til og Sør-Fron i Oppland. Nordover går den langs kysten til Steigen i Nordland, som også er verdens nordligste forekomst. Hassel vokser gjerne i lune sydvendte bakker og urer, som underbestand i skyggen av andre løvtrær, eller i skogkanten. På svært tørre steder kan de imidlertid stå i fare for å tørste i yngre alder.

Sommereika kan bli over 30 meter høy og har en stor krone. Dersom treet har nok plass, vil den tendere mot å ikke bli så høy, men heller utvikle en bredere krone. Med sine sterke og dype røtter, er treet i stand til å hente vann fra dypere lag av jorden enn hassel. De er også svært motstandsdyktige mot sterk vind. Sommereikas første knopper kommer sent, gjerne i mai.

Hassel utvikler en buskform og blir normalt 6 meter høy. Den vokser raskt og blir opp til 100 år gamel. Innen ti år er maksimal høyde nådd og treet får buskformen.

Trøffelproduksjon

Sommereik er en av de vanligste vertene for Burgund-trøffel i Europa. På viltvoksende felt finner man ofte at sommereik danner samfunn med hassel. Vanligvis vil man på slike steder finne en sommereik per tre-fire hasselbuskas. I slike samspill finner man at de vokser raskt og vil starte trøffelproduksjon etter rundt syv år. På grunn av sin lange levetid er plantasjer med sommereik produktive også ved høy alder. Burgund-trøffel kan også danne sopprot med bøk og i sjeldnere tilfeller med gran.

Hassel er kanskje den mest allsidige tresorten for trøffeldyrking, i og med at den passer både for hager og kommersielle plantasjer.

Siden de vokser raskt, kan hassel produsere trøfler fra de er fem år gamle. Formen på buskene gjør at de raskt vil skape gode forhold for å gro trøfler.

Både hassel, eik og trøfler er hentet fra 700 meters høyde i de tyske alpene. Dette for å klare norske klimatiske forhold best mulig. Trær eller busker bør ikke plantes ut på flatmark i områder med noe særlig mer nedbør enn 1200-1300 mm/år. På steder med mer nedbør kan de plantes ut i hellende terreng og med jord som drenerer godt, men det bør likevel ikke være mer enn 1500 mm/år.

Trøffelinnsamling

Hvordan finne trøfler uten hund? Trøfler sprer seg naturlig via gnagere og fugler som spiser disse gnagerene. De bærer med seg sporer på samme måte som bier bærer med seg pollen. Hull etter gnagere i bakken kan således gi en indikasjon. I nordvestlige USA der jorsmonnet er relativt løst, bruker de rake for å grave frem trøfler.

Modne trøfler har sterk nok odør til at den med god nese kan lukte de. Noen franske proffesjonelle trøffeljegere sverger til egen luktesans. Visse insekter tiltrekkes også av trøfler, og ved å observere disse i kombinasjon med egen nese så har noen klart å skape et levebrød av trøffeljakt.

Burgund-trøfler har sorte sporer, og i tiden trøflene sporulerer så kan man se hvor trøflene gjemmer seg ved at man kan se de svarte sporene over et mindre område.

En norsk trøffelsentral er også under planlegging, med mulighet for å selge sine egendyrkede trøfler til et sultent europeisk marked som er kommet ut av sesong når trøflene i Norge modner. Kommer denne på plass vil det sannsyneligvis komme et innsamlingssystem på plass for den som ønsker å delta.