Flere bilder av Blomkålsopp
Blomkålsopp

Blomkålsopp - Sparassis crispa

Navn Blomkålsopp
Latinsk navn Sparassis crispa
Familie Sparassidaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Brunråtesopp

Generelt om blomkålsopp og dens varieteter

Lett identifiserbar sopp som kan bli enorm, opptil 35 kg i urskog. Vokser på eldre bartrær og eik fra Oslofjordområdet, langs kysten opptil Trøndelag. Kan også vokse på foten av stubber. Kommer gjerne på samme sted til samme tid hvert år etter at den har etablert seg.

Hvordan dyrke blomkålsopp?

Plugg gyte kan innpodes på stubber. Sagflis gyte og stilkbaser av ferske viltvoksende eksemplarer kan graves ned ved roten av trær der de kommer i kontakt med et ferskt sår på en rot.

Sopp dannes typisk fra seinsommeren til sein på høsten når temperaturen svinger mellom 7 og 18 grader.

Beskytter mot honningsopper og opptrer selv som en parasitt. Men den bruker svært lang tid på å ta livet av et tre, og er muligens ikke en parasitt. Fordelen med blomkålsopper er at de etablerer territorielle forsvar mot andre parasitter, med et mycelnettverk som sprer svært vidt om seg. Viltvoksende sopp har trolig etablert mycel over lang tid før den danner frukt.