Tarmvriasal - Sorbus torminalis

Navn Tarmvriasal
Latinsk navn Sorbus torminalis
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS17
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Frøet inneholder trolig blåsyre, er det ikke bittert er det imidlertid ufarlig i små kvanta.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som blir opptil 20 meter høyt. Bærer spiselige frukter etter 3-5 år. Fruktene vokser i store klaser og modnes på høsten.

Formering av tarmvriasal

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: