Stauderug/ Flerårig rug - Secale montanum

Navn Stauderug/ Flerårig rug
Latinsk navn Secale montanum
Familie Grasfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet -
Frø til Stauderug Kun bytte til andre frø og vekster

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Stauderug blir opptil 150 cm høy og har sitt opphav fra middelhavsområdet, men har over mange år blitt odlet frem for å få egenskaper nær opptil årlig rug. Stauderug tåler næringsfattig jordsmonn mye bedre enn årlige kornsorter. Den lever faktisk betydelig lengre hvis den dyrkes på næringsfattig jord (7-8 år) i forhold til næringsrik jord (2-4 år). Ugressluking blir en utfordring. Sorten 'Mountaineer' høstes i juli/august. Stauderug kan danne sideskudd og få en ganske buskaktig vekst og bør da tynnes til en avstand på 15-30 cm mellom plantene. Brukes på samme måte som årlig rug.

Formering av stauderug

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø:Så i såbed på høsten eller plant ut små forkultiverte frøplanter på våren.

Stauderug sorter

Mountaineer: Odlet frem over mange år av Peters Seed Research i USA. Store frø. Blomstrer og modner tidligere enn andre stauderug sorter. Middels motstandsdyktig mot rustsopp.