Sjøsivaks - Scirpus lacustris

Navn Sjøsivaks
Latinsk navn Scirpus lacustris
Familie Halvgrasfamilien (Starrfamilien)
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø - 25 stk

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir 3 meter eller høyere. Vannplante som er avhengig av konstant fuktig jord hvis den skal dyrkes på land. Unge røtter og jordstengler er spiselige når de kokes. Rik på stivelse og kan males til et pulver eller moses til en sirupsliknende masse. Skuddene på tuppen av jordstenglene er søte og sprøe og kan spises rå. Stengelbasen, frø og unge skudd er spiselig både rå og kokt. Stenglene er fine å lage kurver med. Fin vannrenser som trives godt i næringsrike vann. Vanlig viltvoksende opptil Nordland.

Formering av sjøsivaks

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Såes i potter med 3 cm stående vann. Spirer normalt raskt. Prikles og plantes ut til permanent voksested tidlig på sommeren.

Deling: Tuedeles på våren. Større deler kan plantes direkte på permanent voksested.