Flere bilder av Bjørkeøsterssopp
Bjørkeøsterssopp

Bjørkeøsterssopp - Pleurotus pulmonarius

Navn Bjørkeøsterssopp
Latinsk navn Pleurotus pulmonarius
Familie Pleurotaceae
Sporefarge Hvit til svakt kremgul med grå/lavender toner
Type råte Hvitråtesopp
Bjørkeøsterssopp mycel på plugg
Antall
Utsolgt

Generelt om bjørkeøsterssopp og dens varieteter

Bjørkeøsterssopp er ved ytre kjennetegn nesten umulig å skille fra blågrå østerssopp. Bjørkeøsterssopp har en sporefarge som er en anelse kremgul med grå/lavender farget tone. Bjørkeøsterssopp opptrer i større grad på våren og i mindre grad på seinhøsten. Den kan i noen tilfelle vokse på bartrær, og varieteten som her selges på plugg kan dyrkes på både furu og gran. Denne varieteten er trolig ikke mulig å dyrke på løvtrær.

Østerssopp opptrer i ganske forskjellig form slik at det ligger stort potensiale i å produsere opp egne varieteter til ulike formål. Noen vokser i klynger, andre enkeltvis. Størrelse varierer også stort. Finner man eksepsjonelt store sopper kan man fint klone disse og trolig oppnå liknende resultater. Varieteter responderer ulikt på temperatur og lysforhold.

Hvordan dyrke bjørkeøsterssopp?

Sammen med blågrå østerssopp en av de aller letteste soppene å kultivere. Opptrer spesielt aggresivt på or, eik, lønn og osp. Den vokser svært raskt og kan blant annet dyrkes på maiskolber, ris- og hvetehalm, kaffegrut og en rekke papirbaserte biprodukter. Tilsetting av ca. 20% alfalfahøy til substrater kan gi en betydelig økning i avling. For mye alfalfahøy eller andre nitrogenrike supplementer øker imidlertid faren for at kulturen blir angrepet og forurenset av andre mikrober og muggsopper.

Varieteter som vokser på bartrær kan ha et stort potensiale til å raskt bryte ned stubber fra bartrær og legge et raskt grunnlag for gjenoppretting av ødelagt skog.

Utendørs kan bjørkeøsterssopp dyrkes på stubber og tømmer. Dyrket på stubbe gir den veldig sikkert sopp allerede påfølgende år med mindre den dyrkes på eik der det normalt tar 2 år. En stubbe gir opptil 1 kg sopp i året. Eikestubber gir sopp i flere år en mykvedstubber. For å lage gyte anbefales fuktig flis, den trives veldig godt under fuktige forhold, og sagflis gyte fungerer godt til å innokulere stubber og tømmer.

Fremgangsmåte for å dyrke sopp på tømmer (med plugg) og sopp i jorddekke (ev på kaffegrut eller andre materialer) finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'