Flere bilder av Svovelkjuke
Svovelkjuke

Svovelkjuke - Laetiporus sulphureus

Navn Svovelkjuke
Latinsk navn Laetiporus sulphureus
Familie Polyporaceae
Sporefarge Hvitaktig
Type råte Brunråtesopp

Generelt om svovelkjuke og dens varieteter

Vokser hovedsakelig på eik. Danner fruktlegeme fra seint på våren til tidlig høst (ved temperatursvingninger mellom 15 og 25 grader).

Hvordan dyrke svovelkjuke?

Stubber eller tømmer innokuleres med treplugg gyte eller gyte laget av tau. Treplugg kan bankes inni sprekker hvis det finnes.

Har sterke enzymer som kan forsere soppbehandlet trevirke av eik.