Flere bilder av Smørvalnøtt
Smørvalnøtt

Smørvalnøtt - Juglans cinerea

Navn Smørvalnøtt
Latinsk navn Juglans cinerea
Familie Valnøttfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som blir opptil 25 meter høyt og 20 meter vidt. Vokser 3 meter på 10 år. Kortlevd, 80-90 år. Det mest kuldeherdige av valnøtt trærne som tåler temperaturer ned mot -35°c, men den tåler mindre kulde der sommeren har en tendens til å være litt kjølig. Unge planter må beskyttes i mange vintere for at de skal overleve. Nøttene av smørvalnøtt kan spises rå og brukes på samme måte som valnøtter. Gir typisk avling hvert 2. år der den vokser opp under gode forhold, eller null avling ved kjølige somre. Tørkede nøtter kan lagres i ett år. Valnøttrær utskiller et kjemikalie både via røtter og blader som virker veksthemmende på svært mange planter - spesielt på epletrær og medlemmer av bønne- og tomatfamilien. Valnøtter trenger ekstremt mye næring for å gi avlinger, slik at nitrogenbindende og mineraloppsamlende vekster er viktige å samplante med valnøtt trær. Smørvalnøtt må plantes ut i ung alder siden den har pålerøtter som tåler rotforstyrrelser dårlig. Smørvalnøtt trær kan ikke stå alt for vindutsatt.

Formering av smørvalnøtt

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer i mørket. Kan lagres i kjøleskap i lukket plastikkpose i ca 1 år. Trenger litt fukt for å ikke tørke ut. Ferske frø ligger ikke i dvale. Beskytt mot gnagere og fugler. Beskytt frøplanter mot kulde første 2 vintre.

Poding:Pisk og tunge. 2-3 år gamle frøplanter benyttes som grunnstamme for kultivarer. Holdes i dvale inntil 7-10 dager før poding. Benytt en podekvist som er litt tynnere enn grunnstammen, for å lykkes bedre med sammenfallet mellom kambiumlagene.

Smørvalnøtt sorter

Bear Creek: Medium store nøtter. Lett å fjerne skall.
Beckwith: Lett å fjerne skall. Store avlinger.
Booth: Medium store nøtter. Lett å fjerne skall.

Beskjæring av smørvalnøtt

Utvikler narturlig en rund krone med store tunge greiner. Beskjæres fra midtsommer til tidlig vinter. Aldri på seinvinteren eller våren fordi den blør mye. Trenes som en standard sentral leder i ung alder. Det er viktig at sideskudd fra hovedstammen fjernes i ung alder for å unngå hulrom og andre stammedeformasjoner. Toppskuddet til unge trær ødelegges ofte av frostskader i nordisk klima. Det er da viktig å beskjære godt tilbake til frisk treverk. Etablerte trær beskjæres minimalt. Hvis en skadet grein må fjernes er det svært viktig at greinkragen beholdes intakt.

Skadeinsekter og sykdommer på smørvalnøtt

Valnøttgallmidd - Aceria tristriata: Forårsaker avlange gulgrønne opphøyninger på bladenes overside. Bladundersiden får gråaktige fordypninger. Angrep har lite å si for treets utvikling.

Valnøttbakteriose - Xanthomonas aboricola v.juglandis: Kan oppstå ved fuktige og varme somre. Av valnøttartene er J. regia mest utsatt. Japansk valnøtt og hjertenøtt er mindre utsatt. Smørvalnøtt og svartvalnøtt er resistente. Infeksjon viser seg først som svarte flekker på hanrakler og yngre blader. Blader blir senere smittekilde for frukter og skudd. Frukter som infiseres tidlig faller ofte av. Andre frukter blir hengende, men utvikler ikke nøttekjerne.

Valnøttsvartflekk - Ophiognomonia leptostyla (Gnomonia leptostyla): Kan oppstå ved fuktige somre. Forårsaker mørkebrune flekker på bladene og avlange flekker på fruktene. Ved alvorligere angrep når soppen nøttekjernene som blir gråsvarte, og trærne blir nær bladløse allerede i august. Ufarlig for trærne med mindre det gjentar seg år etter år. Svartvalnøtt mest utsatt, noen sorter av valnøtt (J. regia) er utsatt. Smørvalnøtt, japansk valnøtt, hjertevalnøtt og de fleste sorter av vanlig valnøtt (J. regia) er mindre utsatt.

Angrep kan forebygges ved å samle inn visent løv.