Flere bilder av Chaga/Kreftkjuke
Chaga/Kreftkjuke

Chaga/Kreftkjuke - Inonotus obliquus

.
Navn Chaga/ Kreftkjuke
Latinsk navn Inonotus obliquus
Familie Hymenochaetaceae
Sporefarge Gjennomsiktige til lysebrune
Type råte Hvitråte

Generelt om chaga og dens varieteter

Vokser hovedsakelig på eldre bjørk, men kan finnes på alm, or, bøk og agnbøk. Det flerårige "sklerotiet" (Ikke sklerotie i klassisk forstand) bryter ofte ut der treet er blitt skadet og fungerer som inngangssår for soppen. Mye tyder på at chaga så lever symbiotisk med treet og fungerer som en endofytisk sopp.

Hvordan dyrke chaga?

Trepluggyte innpodes på tømmerbiter som legges i plastbøtter som fylles med sand. Settes skyggefyllt på et fuktig sted som eksempelvis under en drivhusbenk.

Etter noen måneder kommer sklerotiet til syne. Sklerotiet dannes ved temperaturer mellom 10 og 20 grader fra seint på våren til tidlig høst. Det sporeproduserende hymeniumet er vanligvis veldig vanskelig å finne siden det kan dannes langt fra sklerotiet. Hymeniumet er et felt med grå sporeåpninger. Det sporeproduserende hymeniumet sies også å produseres under barken og kommer til syne 2-3 år etter at treet er dødt. I tillegg finnes det også kilder som sier at hymeniumet er spesielt attraktivt for biller i skandinavia som også trolig er de som sprer chagasporene.