Flere bilder av Almeknippesopp
Almeknippesopp

Almeknippesopp - Hypsizygus ulmarius

.
Navn Almeknippesopp
Latinsk navn Hypsizygus ulmarius
Familie Lyophyllaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Brunråtesopp
Almeknippesopp mycel til jorddekke
Antall
Utsolgt

Generelt om almeknippesopp og dens varieteter

Utseende som østerssopp. Kan bli relativt stor, og vokser ofte enkeltvis eller i små grupper på alm og bøk. Den kan også opptre på blant annet lønn, pil og eik. Langt bedre tekstur og smak en østerssopp. Mulig den også kan opptre endofytisk. Varieteten som her selges er best egnet på alm-, bøk- og eikeflis. Kan også dyrkes på de fleste materialer med mye cellulose.

Hvordan dyrke almeknippesopp?

Gyte laget av flis eller plugg kan benyttes på delvis begravde tømmerstokker eller stubber. Kan også lages felt av flis. Det er blitt gjort forsøk med å samplante almeknippesopp med flere planter fra korsblomstfamilien med slående resultater.

Primordia dannes typisk når temperaturen svinger mellom 10 og 20 grader på høsten.

Fremgangsmåte for å dyrke sopp i jorddekke finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'